แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า ดำน้ำดูปะการัง พักSimpleLifeCliffViewKohTao เที่ยวทะเล ภาคใต้ เกาะเต่า ดำน้ำดูปะการัง ชมธรรมชาติ เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวฉลาม,อ่าวลึก,อ่าวหินวง,อ่าวม่วง พัก Simple Life Cliff View Koh Tao
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 20416
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า ดำน้ำดูปะการัง พักSimpleLifeCliffViewKohTao 3 วัน 2 คืน
CPN06 : เกาะเต่า โรงแรม Simple Life Cliff View Koh Tao

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเล ภาคใต้ เกาะเต่า ดำน้ำดูปะการัง ชมธรรมชาติ เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวฉลาม,อ่าวลึก,อ่าวหินวง,อ่าวม่วง พัก Simple Life Cliff View Koh Tao

Day 1 :
ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) ไม่เกิน 6.30 น. เพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือรอบ 7.00 น. ถึงฝั่งเกาะเต่าเวลาโดยประมาณ 8.45 น. รถจากทางโรงแรมมารับลูกค้าที่ท่าเรือเพื่อไปโรงแรม Check in ได้หลัง 14.00 น. (หรือตามแต่เงื่อนไขทางโรงแรม) พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

Day 2 :
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 1 รถรับลูกค้าโดยเวลาประมาณ 8.20-8.40 น.รอ Lobby โปรแกรม ดำน้ำดูปะการังชมธรรมชาติ เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวฉลาม,อ่าวลึก,อ่าวหินวง,อ่าวม่วง โดยเรือใหญ่ (รวมอาหารกลางวันในทัวร์ มื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำ) จุดดำน้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Day 3 :
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 3 สอบถามทางโรงแรมเรื่องเวลารถส่งที่ท่าเรือ รอบเรือขากลับ 10.15 ถึงฝั่งท่าเรือทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) เวลา 11.45 น. โดยประมาณ ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน