สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ บัตรอาหารบุฟเฟต์ บุฟเฟต์เรือเจ้าพระยา ดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา by เรือสำราญ / Cruise

ล่องเรืออลังกา ครูซ ดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา Alangka Cruise บุฟเฟ่ต์ Seafood จัดเต็ม BuffetUnithaiTrip

“Dinner..ล่องเรือสุดหรู...ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งความหรูหรางดงามของ อลังกา ครูซ ตระการตากับแสงสียามค่ำคืนของท้องน้ำเจ้าพระยา ละเมียดละไมกับอาหารนานาชาติ ที่ถูกรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบชั้นยอด หลากหลายเมนู”

ราคานี้รวม 

ค่าล่องเรือ 2 ชั่วโมง บุฟเฟต์อาหาร International + Seafood Welcome Drink ท่านละ 1 แก้ว ชมดนตรี และนักร้อง ฟรี เค้กวันเกิด (ถ้าตรงกับในเดือนเกิด)

ราคานี้ไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ รถรับ – ส่ง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

จอง หรือ ซื้อ ได้ทั้งแบบกำหนดวันและไม่กำหนดวันล่องเรือ หากท่านกำหนดวันล่องเรือแล้วต้องการเปลี่ยนวันทางเรือจะคิดค่าเลื่อนวันท่านละ 200 บาท และท่านต้องแจ้งกำหนดการใหม่อย่างน้อย 3 วันก่อนการล่องเรือจริง // ไม่สามารถลดจำนวนผู้ใช้บริการ (โดยการ ขอคืนเงินได้) หากท่านไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าท่านทำการยกเลิกการใช้บริการ

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษ จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี


Voucher อาหาร บุฟเฟ่ต์/ดินเนอร์ในประเทศ บัตรอาหารบุฟเฟต์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน