โรงแรม


รหัสแพ็คเกจ : 20202
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ PTT01 : Ibis Pattaya มา 4 จ่าย 3 แสมสาร ตกหมึก ชลบุรี พัทยา มา4จ่าย3

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเล ภาคตะวันออก พัทยา ยกหมึก ดำน้้ำในอ่าวแสมสาร น้องหมา น้องแมว พาเที่ยวฟรี

Day 1 :
ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )
- ดำน้ำดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น. รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเคสวรอบเรือตามด้านบนได้เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้งคะ** ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคาเตอร์ได้เลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที จุดดำน้ำ ในอ่าวแสมสาร จุดดำน้ำประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน้ำดื่มขนาดดำน้ำ) – ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
- นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล โปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 18.00-22.00 น. รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคาเตอร์ได้เลยคะ จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร (มีบริการน้ำดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก
**อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน**

Day 2 :
อาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ

หรือ

Day 1 :
ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง Check in หลัง 14.00 (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม)

Day 2 :
อาหารเช้าที่โรงแรม ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )
- ดำน้ำดูปะการัง มีทั้งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น. รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเคสวรอบเรือตามด้านบนได้เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั้งคะ** ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคาเตอร์ได้เลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที จุดดำน้ำ ในอ่าวแสมสาร จุดดำน้ำประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน้ำดื่มขนาดดำน้ำ) – ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
- นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเลโปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 18.00-22.00 น. รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาทีลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคาเตอร์ได้เลยคะ จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร (มีบริการน้ำดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก **อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน**

Day 3 :
อาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ฯ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน
.

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน