ทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 20160
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน 2 ท่าน ออกเดินทาง 2 วัน 1 คืน
พัทยา เกาะล้าน ไปต่อ..ไม่รอล่ะ

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคกลาง พัทยา เกาะล้าน ฮาเฮ บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง ซีฟู้ด เดินทาง ทุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น #พัทยาฮาเฮ

Day 1 :
09.00 น. รอรับท่านที่โรงแรม (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ”
09.30 น. นำท่านขึ้นรถสองแถว (รถมีเพียง 1 รอบเท่านั้น) เพื่อเดินทางไปที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่เกาะล้าน
ควรเตรียม : ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
10.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)
11.45 น. ถึงหาดแสม บริการเตียงชายหาดพร้อมน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด (โปรดแสดง Voucher ของท่านแก่พนักงานต้อนรับ) ให้ท่านเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม Art In Paradise ทดแทน
14.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา
15.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย รถสองแถวบริการรับท่านกลับสู่โรงแรม (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับเพื่อทำการเช็คอิน)
17.00 น. (เดินทางสู่ร้านอาหารด้วยตนเอง) บริการอาหารค่ำ ชุด “ไก่อบโอ่งบ้านสุขาวดี” ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) พร้อมทั้งให้ท่านได้มีเวลาเข้าชมอาคารต่างๆ ในบ้านสุขาวดี พร้อมเก็บบรรยากาศยามค่ำกับไฟแสงสีตระการตา Garden by The Beach อิสระตามอัธยาศัยเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก (บ้านสุขาวดีเปิดให้บริการเข้าชมรอบเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 20.00 น.)
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน