สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง&สุวรรณภูมิ

บัตรMiracle Lounge สนามบินดอนเมือง

Miracle Lounge ดอนเมือง (เปิดบริการ 05.30 - 22.00 น.)

Domestic Departure Lounge จากปกติ 700 บาท/ท่าน เหลือเพียง 595 บาท/ท่าน

International Departure Lounge จากปกติ 790 บาท/ท่าน เหลือเพียง 675 บาท/ท่าน

Miracle Lounge สุวรรณภูมิ

Domestic Departure Lounge จากปกติ 1300 บาท/ท่าน เหลือเพียง 950 บาท/ท่าน

(เปิดบริการ 05.30-21.30 น.)

International Departure Lounge จากปกติ 1500 บาท/ท่าน เหลือเพียง 1,150 บาท/ท่าน

(เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

เด็กอายุ 3-5 ปี คิดครึ่งราคา ต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี

ระเวลาที่ใช้บริการ 2 ชั่วโมง การเข้าใช้บริการต้องใช้ พาสปอตเล่มจริง
กับ บอดิ้งพาส
จองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2566


Voucher อาหาร บุฟเฟ่ต์/ดินเนอร์ในประเทศ Miracle อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน