สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง&สุวรรณภูมิ

Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง&สุวรรณภูมิ ใช้บริการได้ 2 ชั่วโมงเต็มๆ ไม่นั่ง BUsiness ก็นั่งได้ จองล่วงหน้ากับเราถูกกว่า!

Miracle Lounge ดอนเมือง (เปิดบริการ 05.30 - 20.00 น.)

Domestic Departure Lounge จากปกติ 700 บาท/ท่าน เหลือเพียง 690  บาท/ท่าน

International Departure Lounge จากปกติ 850 บาท/ท่าน เหลือเพียง 790 บาท/ท่าน

Miracle Lounge สุวรรณภูมิ

Domestic Departure Lounge จากปกติ 1300 บาท/ท่าน เหลือเพียง 950 บาท/ท่าน

(เปิดบริการ 05.30-22.30 น.)

International Departure Lounge - Business Class

จากปกติ 1500 บาท/ท่าน เหลือเพียง 1,250 บาท/ท่าน

International Departure Lounge – First Class

จากปกติ 1700 บาท/ท่าน เหลือเพียง 1,450 บาท/ท่าน

(เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

เด็กอายุ 3-5 ปี คิดครึ่งราคา ต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี

ระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ชั่วโมง (ต้องการเข้าใช้บริการเพิ่ม ชำระเพิ่มตามราคา Lounge นั้นๆ)

การเข้าใช้บริการต้องใช้ พาสปอตเล่มจริง กับ บอดิ้งพาส จองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


Voucher อาหาร บุฟเฟ่ต์/ดินเนอร์ในประเทศ Miracle อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน