ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 20042
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร by รถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 1 คืน
นครศรีธรรมราช

3 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคใต้ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Day 1 :
18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
19.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่ำ แวะจุดพักรถ พักผ่อนบนรถบัสปรับอากาศ

Day 2 :
เช้า เดินทางถึง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสักการะ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ ภายในวัดกว้างใหญ่และมีกิจกรรมมากมาย เราจะให้เวลาท่านมากเป็นพิเศษภายในวัดแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางไปยัง วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ โด่งดังในเรื่องโชคลาภเงินทอง,เสน่ห์ จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรมทวิน โลตัส หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 3 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ และเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก และเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 08 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990 -
07 – 09 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990 -
08 – 10 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990 -
13 – 15 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
14 – 16 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
15 – 17 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
20 – 22 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
21 – 23 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
22 – 24 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
24 – 26 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
27 – 29 ก.ค 2563 จันทร์ - พุธ 49,900
28 – 30 ก.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
29 – 31 ก.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 4,990
03 – 05 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
04 – 06 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
05 – 07 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
10 – 12 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
11 – 13 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 4,990
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
17 – 19 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
18 – 20 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
19 – 21 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
24 – 26 ส.ค 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
25 – 27 ส.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
26 – 28 ส.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
01 – 03 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
02 – 04 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
07 – 09 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
08 – 10 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
09 – 11 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
11 – 13 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
14 – 16 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
15 – 17 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
16 – 18 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
18 – 20 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
21 – 23 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 3,990
22 – 24 ก.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 3,990
23 – 25 ก.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 3,990
25 – 27 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,990
28 – 30 ก.ย 2563 จันทร์ - พุธ 3,990

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน