ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18719
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ ล่องเรือโจรสลัด by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT-35 : โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ BY XW

5 วัน 3 คืน

เจตีย์ซูเรโตะ + ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ โตคียวสกายทรี - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ ล่องเรือโจรสลัด ทะลสาบอา3 - วัดนาริต #มีวันอิสระ

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ ให้ท่านช้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต

Day 3 : ตระการตากับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ โออิชิปาร์ค หนึ่งในจุดชมภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกโอวาคุดานิ ให้ท่านได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี

Day 5 : เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครัน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,777 -
11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,777 -
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,777 -
13 – 17 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,777 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,777 -
18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,777 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,777 -
20 – 24 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,777 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,777 -
25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,777 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,777 -
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 18,777 -
01 – 05 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,777 -
02 – 06 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,777 -
03 – 07 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,777 -
04 – 08 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,777 -
05 – 09 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 20,777 -
06 – 10 ก.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 20,777 -
07 – 11 ก.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 20,777 -
09 – 13 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 20,777 -
10 – 14 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,777 -
11 – 15 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 20,777 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน