ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18718
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือโจรสลัด Happy Tokyo Super Surprise BY SL

5 วัน 3 คืน

ภูเขาไฟฟูจิ - อาบน้ำแร่ แชออนเซ็น - บุฟฟต์ ขาปู - โอชิโนะ ฮัดไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว DUTY FREE - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาดุดาน วัดอาชากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านโอไดบะ - ย่านชินจูกุ #มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

Day 3 : นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไคบ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ นำท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ

Day 4 : อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,999 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
06 – 10 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
13 – 17 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
20 – 24 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
01 – 05 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
03 – 07 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,999 -
04 – 08 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 28,999 -
08 – 12 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
10 – 14 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
11 – 15 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
15 – 19 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
17 – 21 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
18 – 22 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
22 – 26 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,999 -
24 – 28 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,999 -
25 – 29 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 28,999 -
29 ก.ค – 02 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
31 ก.ค – 04 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
01 – 05 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
05 – 09 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
07 – 11 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
08 – 12 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
12 – 16 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 29,999 -
14 – 18 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 29,999 -
15 – 19 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 29,999 -
19 – 23 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
21 – 25 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
22 – 26 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
26 – 30 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
28 ส.ค – 01 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
29 ส.ค – 02 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน