ทัวร์ เกาหลี


รหัสโปรแกรม : 18650
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู ภูเขาซองอัค ยอดเขาซองซานอิลจุลบง วัดซันบังซา by Jeju Air 4 วัน 2 คืน
Jeju Sliver Package In September BY 7C

4 วัน 2 คืน

วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค - โปรแกรมเพิ่มเติม ไร่ชาโอซุลลอค / เท็ดดี้แบร์ ซาฟารี /โชว์กายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – โปรแกรมเพิ่มเติม ปั่นจักรยานเรียลไบท์ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

...

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ก.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,990
6,490
02 – 05 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 10,090
6,590
03 – 06 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,490
6,990
04 – 07 ก.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,490
6,990
05 – 08 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 10,090
6,590
06 – 09 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,990
6,490
07 – 10 ก.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 9,990
6,490
08 – 11 ก.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,990
6,490
09 – 12 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 10,090
6,590
10 – 13 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,490
6,990
11 – 14 ก.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,490
6,990
12 – 15 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 10,090
6,590
13 – 16 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,990
6,490
14 – 17 ก.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 9,990
6,490
15 – 18 ก.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,990
6,490
16 – 19 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 10,090
6,590
17 – 20 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,490
6,990
18 – 21 ก.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,490
6,990
19 – 22 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 10,090
6,590
20 – 23 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,990
6,490
21 – 24 ก.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 9,990
6,490
22 – 25 ก.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,990
6,490
23 – 26 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 10,090
6,590
24 – 27 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,490
6,990
25 – 28 ก.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,490
6,990
26 – 29 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 10,090
6,590
27 – 30 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,090
6,590
28 ก.ย – 01 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 10,090
6,590
29 ก.ย – 02 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 10,090
6,590
30 ก.ย – 03 ต.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,490
6,990

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

ทัวร์เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน

 • พ.ค 2019
  4 วัน 2 คืน
  เริ่ม ฿6,300
 • ก.ย 2019
  3 วัน 1 คืน
  เริ่ม ฿6,300
 • ก.ย 2019
  4 วัน 2 คืน
  เริ่ม ฿6,300