ทัวร์ ในประเทศ


ตราด เกาะกูด บินตรงจากเชียงใหม่ หาดคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า เที่ยวภาคตะวันออก เกาะกูด  หาดคลองเจ้า ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะรัง หมู่บ้านชาวประมง/เดินป่าชมเขาเรือรบ ตลาดบ้านเพ วัดญาณสังวราราม  ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา #บินตรงจากเชียงใหม่
รหัสโปรแกรม : 18599
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะกูด บินตรงจากเชียงใหม่ หาดคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า by Air Asia 3 วัน 2 คืน
THT196703 : Vip เกาะกูด ท่องเที่ยวไทย จากเชียงใหม่..ถึงเกาะกูด BY FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก เกาะกูด หาดคลองเจ้า ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะรัง หมู่บ้านชาวประมง/เดินป่าชมเขาเรือรบ ตลาดบ้านเพ วัดญาณสังวราราม ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา #บินตรงจากเชียงใหม่

เที่ยวภาคตะวันออก เกาะกูด น้ำตกคลองเจ้า หาดคลองเจ้า
กิจกรรม
- ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะรัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง เกาะหลาง เกาะรังน้อย
- หมู่บ้านชาวประมง
- เดินป่าชมเขาเรือรบ
- ตลาดบ้านเพ
- วัดญาณสังวราราม
- ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ตราด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน