แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคใต้ ดำน้ำดูปะการัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน

Day 1 : 05.00 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ และทานอาหารกลางวัน (1)

11.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเดินทางแวะถ่ายรูปที่ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

14.00 น. ถึง เกาะหลีเป๊ะ Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านเดินทางไป หาดซันเซ็ท เพื่อ ชมพระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ จากนั้น นำท่านเดินทางไป ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

Day 2 : 07.00 น. ทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น ประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ทั้งวัน เกาะหินซ้อน , เกาะไผ่, หาดกำนัน, เกาะรอกลอย, หาดทรายขาว-เกาะราวี และทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง (3) บ่าย ดำน้ำต่อที่ เกาะหินงาม, ชมปะการังเจ็ดสี ที่ร่องน้ำจาบัง

16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

Day 3 : 07.30 น. ทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. Check out จากที่พัก เตรียมตัวขึ้นเรือ

09.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา และทานอาหารกลางวัน (5) บ่าย ออกเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ในประเทศ สตูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน