แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


สตูล เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวทะเลภาคใต้ ดำน้ำดูปะการัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน
รหัสแพ็คเกจ : 20919
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคใต้ ดำน้ำดูปะการัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน

Day 1 : 05.00 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ และทานอาหารกลางวัน (1)

11.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเดินทางแวะถ่ายรูปที่ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

14.00 น. ถึง เกาะหลีเป๊ะ Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านเดินทางไป หาดซันเซ็ท เพื่อ ชมพระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ จากนั้น นำท่านเดินทางไป ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

Day 2 : 07.00 น. ทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น ประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ทั้งวัน เกาะหินซ้อน , เกาะไผ่, หาดกำนัน, เกาะรอกลอย, หาดทรายขาว-เกาะราวี และทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง (3) บ่าย ดำน้ำต่อที่ เกาะหินงาม, ชมปะการังเจ็ดสี ที่ร่องน้ำจาบัง

16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

Day 3 : 07.30 น. ทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. Check out จากที่พัก เตรียมตัวขึ้นเรือ

09.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา และทานอาหารกลางวัน (5) บ่าย ออกเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ สตูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน