ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18561
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เทศกาลชมดอกไม้ วัดอาซากุสะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ204 : Tokyo Fuji Freeday ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 BY XJ

5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์!!! เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS #มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

Day 3 : เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้ เพลิดเพลิน กับการเก็บภาพประทับใจ นำเดินทางสู่เมืองโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ เดินทางไป ย่านโอไดบะ

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 5 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
06 – 10 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
07 – 11 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
08 – 12 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
09 – 13 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
11 – 15 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
12 – 16 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
13 – 17 ก.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
14 – 18 ก.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
15 – 19 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
16 – 20 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
17 – 21 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
18 – 22 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
19 – 23 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
12 – 16 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
13 – 17 ส.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
14 – 18 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
15 – 19 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
16 – 20 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
17 – 21 ส.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
18 – 22 ส.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
19 – 23 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
20 – 24 ส.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
21 – 25 ส.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
22 – 26 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
23 – 27 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
24 – 28 ส.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
25 – 29 ส.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
26 – 30 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
27 – 31 ส.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
28 ส.ค – 01 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
29 ส.ค – 02 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
30 ส.ค – 03 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
31 ส.ค – 04 ก.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
01 – 05 ก.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
02 – 06 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
03 – 07 ก.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
04 – 08 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
05 – 09 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
06 – 10 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
07 – 11 ก.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
08 – 12 ก.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
09 – 13 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
10 – 14 ก.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
11 – 15 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
12 – 16 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
13 – 17 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
14 – 18 ก.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
15 – 19 ก.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
16 – 20 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
17 – 21 ก.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
18 – 22 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
19 – 23 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
20 – 24 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
21 – 25 ก.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
22 – 26 ก.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
23 – 27 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
24 – 28 ก.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
25 – 29 ก.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
26 – 30 ก.ย 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
27 ก.ย – 01 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
28 ก.ย – 02 ต.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
29 ก.ย – 03 ต.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
30 ก.ย – 04 ต.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน