แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ กระบี่ พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน อ่าวนาง

1 วัน

เที่ยวภาคใต้ พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน อ่าวนาง

07.50 น. - 08.30 น. รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่อ่าวท่าเลน  ในเมือง 08.00 น.–08.15 น. อ่าวนาง 08.30 น.–08.45 น. ทับแขก 09.00 น.  คลองม่วง 09.00 น.–09.15 น. 09.00 น. เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน (ใช้เวลาประมาณ 45) 10.00 น. ถึง บ้านท่าเลน นำท่านสู่ท่าเรือ ก่อนที่จะพายเรือ เชิญทุกท่านรับฟังและซักซ้อมการพายเรือคายัค โดยเจ้าหน้าที่ 10.30 น. ลงเรือคายัค (ลำละ 2 – 3 ท่าน)ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ พายลัดเลาะแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนแห่งนี้ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากททท. ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระหว่างทางการพายเรือ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ชมช่องแคบแคนย่อนที่สวยงาม 12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ 13.00 น. นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน .... หรือ 12.00 – 13.00 น. รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่อ่าวท่าเลน  ในเมือง 12.30 น. อ่าวนาง 12.30 น.–12.45 น. ทับแขก 13.30 น.  คลองม่วง 13.00 น. 13.00 น. เดินทางถึง บ้านท่าเลน ต.เขาทอง  บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ ก่อนที่จะพายเรือ เชิญทุกท่านรับฟังและซักซ้อมการพายเรือคายัค โดยเจ้าหน้าที่ 14.30 น. ลงเรือคายัค (ลำละ 2 – 3 ท่าน)ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ พายลัดเลาะแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนแห่งนี้ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากททท. ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระหว่างทางการพายเรือ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ชมช่องแคบแคนย่อนที่สวยงาม 17.30 น. นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน .... หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน