สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ ล่องเรือ ชมพระอาทิตย์ตก แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์

เรืออไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ล่องเรือ

รายละเอียดโปรแกรม
- ขึ้นท่าเรือเอเชียทีค
- ระยะเวลา 17.00 - 18.45 น. (1.45 ชั่วโมง)
- ลงทะเบียน 15.00.-16.55 น.
- ราคานี้ สามารถจองได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


Voucher อาหาร บุฟเฟ่ต์/ดินเนอร์ในประเทศ ล่องเรือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน