แพคเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท


รหัสแพคเกจ : 18531
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพคเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพคเกจในประเทศ ภูเก็ต เกาะรายา เล่นน้ำดูปะการัง

1 วัน

เที่ยวภาคใต้ ดำน้ำดูปะการัง  อาหารบุฟเฟ่ต์

08:00 น. รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอ
09:30 น. เดินทางทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ทรายาปริ้นเซสนำท่านสู่เกาะเฮ
09:50 น. ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
10:50 น. เดินทางออกจากเกาะเฮสู่เกาะรายา พาท่านดูปะการัง(snorkeling)ที่อ่าวสยาม
12:00 น. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ร้านอาหารปริ้นเซสเรสเตอรองค์(ซีวิว)
15:20 น. ออกเดินทางออกจากเกาะรายา กลับเข้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
15:50 น. รถตู้มารอรับท่านที่ท่าเรืออ่าวฉลองกลับสู่โรงแรมที่พัก

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน