แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


กระบี่ พักหรู ดำน้ำดูประการัง พัก Maneetel Krabi Beachfront เที่ยวภาคใต้ ดำน้ำ 4เกาะทะเลแหวก พักหรู
#พัก 4 ดาว
รหัสแพ็คเกจ : 18458
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ กระบี่ พักหรู ดำน้ำดูประการัง พัก Maneetel Krabi Beachfront 3 วัน 2 คืน
KBV07 : กระบี่ Maneetel Krabi Beachfront

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ดำน้ำ 4เกาะทะเลแหวก พักหรู #พัก 4 ดาว

Day 1 :
ลูกค้าเดินทางสู่ที่พัก เช็คอินท์ หลัง 15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
ทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 (เลือก 1 โปรแกรม)
- ดำน้ำ 05-08.15 น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ ลูกค้าเพื่อไปทริปดำน้ำดูปะการัง ตามโปรแกรม หาดไร่เลย์ ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทาง กลับสู่ที่พัก (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยานและสภาพอากาศ) (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก
- ทานอาหารเย็น 30-18.30 น. มื้อเย็นที่ 2 ทานแบบเซตโต๊ะ

Day 3:
ทานอาหารเช้ามื้อที่ 3  เช็คเอาท์ ก่อนเวลา 12.00 น. ลูกค้าเดินทางกลับเองโดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน