ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18391
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร -โซอุนเคียว -ฟูราโน่ -โอตารุ by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
SKTJPAOB007 : Hokkaido Lavender Sapporo-Furano-Otaru 5D3N BY TG

5 วัน 3 คืน

น้องกวิ้น จะนำพาท่านสู่ 'ฟาร์มโทมิตะ' จะได้ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ปลูกกันเป้นทุ่งสีม่วง สวยงามอร่าม ให้ท่านได้เดินลัดเลาะถ่ายรูปอีกทั้งยังมีทุ่งดอกทิวลิป ดอกปอปปี และดอกอื่นๆอีกมากมาย หรือที่เค้าเรียกก้นว่าเนิน เนินเขาสายรุ้งและเก็บเกี่ยวความสุขกับการทานบุฟเฟต์อีกมากมาย หรือที่เค้าเรียกก้นว่าเนิน เนินเขาสายรุ้งและเก็บเกี่ยวความสุขกับการทานบุฟเฟต์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่

Day 2 ถึง สนามบินชิโทเซ่ นำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ เป็นเมืองบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด และยังเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่น แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และชมพิพิธภัณฑ์เกร็ดหิมะ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นทรงยุโรปยุคกลาง จากนั้นเดินทางสู่ โซอุนเคียว เป็นเมื่อท่องเที่ยวรีสอร์ทน้ำพุร้อนออนเซน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง ) ซึ่งเป็นพื้นที่ในหุบเขาแคบ แล้วนำท่านชม น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม

Day 3 นำท่านสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างทางก่อนถึง เมืองฟูราโน่ ที่ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “The Small town of the most beautiful hills” แล้วนำท่านชม ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของ ฮอกไกโดที่ฟูราโน่ ภายในนั้น ท่านจะได้พบกับดอกลาเวนเดอร์ที่ปลูกกันเป็นทุ่งสีม่วงสวยงามมาก และชม โรงงานชีส โรงงานขนาดกะทัดรัด สไตล์ญี่ปุ่น ที่นำเสนอวิธีการผลิตชีส และการนำชีสมาประกอบอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ เป็นเมืองบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง ช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ ท่านสามารถเดินข้ามฝั่งถนนไปยัง อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4 นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วที่สวยงาม แล้วนำท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ เช่น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมายดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจนลืมอ้วนกันเลยทีเดียวให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกิโนะ ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร

Day 5 แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่ ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 06 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 45,900
09 – 13 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 42,990
16 – 20 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 44,990

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน

 • ต.ค - ธ.ค 2019
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿42,990
 • ต.ค - ธ.ค 2019
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿42,990
 • มี.ค 2018
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿42,900