ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18382
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทโอซาก้า ดอกพิงค์มอส by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP28A : Pro Pinkmoss Osaka Himeiji BY SL

4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามสถาปัตยกรรม 2 ปราสาทโบราณทั้ง “ปราสาทฮิเมจิ และ ปราสาทโอซาก้า” สักการะพระใหญ่แห่งเมืองนารา + สวนกวางนารา เพลิดเพลินกับชมดอกพิงค์มอส ณ สวน Hana no Jyutan ผ่อนคลายกับออนเซ็นเก่าแก่นับพันปี “อะริมะ ออนเซ็น” #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิเมจิ เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเฮียวโกะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ใกล้ๆ เมืองโกเบที่หลายๆ คนคงรู้จักกันดี นำท่าน AEON MALL HIMEIJI ซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน

Day 2 : นำท่านเดินทางยัง ปราสาทฮิเมจิ เดินต่อยัง สวน Hana no Jyutan ให้ท่านเพลิดเพลิน ชมดอกพิงค์มอส หรือ “ดอกไม้อัลไพน์” เป็นสวนแบบของชิบะซากุระ ในเมืองมิตะ จังหวัดเฮียวโงะ สวนที่รวมดอกไม้ซากุระโมเสกทั่วประเทศหายาก นำท่านเดินทางต่อยัง อะริมะ ออนเซ็น เดินทางสู่ เมือง โอซาก้า นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ นครเกียวโต เป็นเมืองหลักของจังหวัดเกียวโต นำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ เสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น เดินทางยัง สวนกวางนารา นำท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง EXPO CITY ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม”

Day 4 : นำท่านเดินทางยัง ปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันหนึ่งของเมืองโอซาก้านำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 05 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 29,999 -
04 – 07 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 29,999 -
07 – 10 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
09 – 12 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 24,999 -
11 – 14 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 23,999 -
14 – 17 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
16 – 19 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 23,999 -
18 – 21 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 23,999 -
21 – 24 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
23 – 26 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 22,999 -
25 – 28 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 21,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน

 • พ.ค 2018
  4 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿21,999
 • ก.ย - ต.ค 2018
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿21,999
 • ก.พ - มี.ค 2019
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿21,999