ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18381
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลนรก ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ หมู่บ้านนินจา by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
AOB003 : Kyushu Story BY TG

5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ (เกาะคิวชู) เบปปุ ออนเซน บ่อทะเลนรก บ่อทะเลเลือด หมู่บ้านยูฟูอิน ถนนยูโนะสึโบะ จังหวัดซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองยูเรชิโนะ บ่อแช่เท้า “ยูจูกุ” ศาลเจ้าปลาดุก หมู่บ้านนินจา ทาเคโอะ ออนเซน ศาลเจ้าทาเคโอะ (ต้นการบูรยักษ์ 3,000 ปี) โทซุ เอ้าท์เลท ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น เราจะนำท่านชมไฮไลท์ของเมืองนี้ คือ Umi Jigoku หรือ “ทะเลนรก” แหล่งน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเบปปุ ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนทำให้มองเห็นน้ำเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลและมีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส จากนั้นนำท่านชม Chinoike Jigoku หรือ “ทะเลเลือด” น้ำพุร้อนสีแดง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน ตั้งอยู่ในหุบเขาริมแม่น้ำแวดล้อมหุบเขา เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งของเกาะคิวชู เดินต่อไปยัง ถนนช้อปปิ้งยูโนะสึโบะ เดินเท้าต่อไปยัง ยูฟูอินฟลอร์รัล หนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ

Day 3 : นำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ผู้คนจำนวนมากนิยมมาสักการะขอพรเพื่อให้การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอุเรชิโนะ แล้วนำท่านไปยัง บ่อแช่เท้าสาธารณะยูจูกุ เป็นลานผ่อนคลายสาธารณะก็ว่าได้ เพราะมีทั้งบ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า และยังมีตู้อบซาวน่าขาอีกด้วย นำท่านไปยัง ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ “ศาลเจ้าปลาดุก” แล้วนำท่านไปยัง หมู่บ้านนินจา “ไฮเซน ยูเมไคโดะ” เป็นธีมปาร์คที่ตกแต่งตามรูปแบบของหมู่บ้านญี่ปุ่นในยุคเอโดะ มีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านนินจาเพราะมีการแสดงนินจาที่น่าประทับใจ นำท่านเดินทางไปยัง เมืองทาเคโอะ

Day 4 : นำท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ หรือเรียกอีกชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับต้นการบูรยักษ์ ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของเมืองทาเคโอะ ต้นไม้ต้นนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่น และมีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปี จากนั้นนำท่านไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ ที่นี่มีชื่อเสียงในการขอพรด้านการเรียนการศึกษา และบริเวณทางเข้าศาลเจ้า ร้านกาแฟ Starbucks ถือเป็น 1 ใน 10 ร้านของสตาร์บัคที่ตกแต่งได้เท่ห์ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 12 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 38,990 -
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 36,990 -
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 36,990 -
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 36,990 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 36,990
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 36,990

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน