ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18377
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ปราสาทคาราสึ ภูเขาอินาซะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
AOB002 : Kyushu The Story BY TG

5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ (เกาะคิวชู) ตลาดเช้าโยบูโกะ จุดชมวิวคางามิยามะ ปราสาทคาราสึ นางาซากิ ชมไนท์วิว บนภูเขาอินาซะ สวนโกเวอร์ โบสถ์คาทอลิกโออูร่า พิพิธภัณฑ์ปรมาณู สวนสันติภาพ สะพานแว่นตา ย่านชินชิ ไชน่าทาวน์ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน #มีวันอิสระ

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ แล้วนำท่านไปยัง ตลาดเช้าโยบูโกะ อายุกว่า 130 ปี ถือเป็นหนึ่งในตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม จุดชมวิวบนภูเขาคางามิยามะ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้านขวามือของเมืองคาราสึได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมองเห็นนิชิโน มัตสึบาระ ระ อ่าวคาราสึและในวันฟ้าโปร่งก็จะมองได้ไกลถึงเกาะอิคิ ในจังหวัดนางาซากิอีกด้วย เดินทางไปยัง ปราสาทคาราสึ หรือมีฉายาว่า “ปราสาทนกกระเรียนเต้นรำ” นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ แล้วเดินทางโดยรถบัสสู่ จุดชมวิวบนภูเขาอินาซะ ภูเขาแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ 333 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นชมวิวที่สูงสุดของตัวเมืองนางาซากิ จึงทำให้เป็นจุดที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนางาซากิได้ดีงามที่สุด

Day 3 : อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองนางาซากิตามอัธนาศัย

Day 4 : ท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ผู้คนจำนวนมากนิยมมาสักการะขอพร เพื่อให้การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างๆประสบความสำเร็จ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดาไซฟุ นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ ชื่อเสียงในการขอพรด้านการเรียนการศึกษา และบริเวณทางเข้าศาลเจ้า ร้านกาแฟ Starbucks ถือเป็น 1 ใน 10 ร้านของสตาร์บัคที่ตกแต่งได้เท่ห์ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 12 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 35,990 -
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 33,990 -
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 33,990 -
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 33,990 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 33,990
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 33,990

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน