ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18372
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกเรพซีด ทุ่งดอกทิวลิปทาคิโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
AOB006 : Hokkaido Spring Season BY TG

5 วัน 3 คืน

ชิโทเซ่ – ทุ่งดอกเรพซีด – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง - พิพิธภัณฑ์เกร็ดหิมะ – ย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล์ - เมืองท่าโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านเครื่องแก้ว เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ทุ่งดอกทิวลิปทาคิโนะ – ซัปโปโร - ที่ว่าการฯ – หอนาฬิกา – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก มิตซุย เอ้าท์เลท – ย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่

Day 2 : ถึง สนามบินชิโทเซ่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคิคะวะ เพลิดเพลินกับกับชมความงดงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งดอกไม้เรพซีดสีเหลืองอร่าม” นำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกร็ดหิมะ ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองบริเวณ ช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ ท่านสามารถเดินข้ามฝั่งถนนมายัง อิออน มอลล์

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ เล่นชมเมืองโอตารุ นำท่านเดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า นำท่านเดินทางไปยัง ทุ่งดอกทิวลิปทาคิโนะ พื้นที่หลักสำหรับชมทุ่งดอกทิวลิปคือ “เนินเขาแห่งสายลม

Day 4 : นำท่านไปยัง อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาประจำเมือง แล้วนำท่านไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโด เดินทางต่อไปยัง ตลาดปลาโจไก นำท่านเดินทางต่อไปนำท่านสู่ MITSUI OUTLET PARK ให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกิโนะ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่ ออกเดินทาง ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 20 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 36,990 -
23 – 27 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 38,990 -
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 38,990 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 38,990 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน