ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18351
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ภูเขาไฟฟูจิ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP15-SL : Pro Tokyo Fuji Lavender BY SL

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ ส่งจากโรงแรม ดิสนีย์แลนด์ #อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำเดินทางสู่ นำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รอบๆ ภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามที่ลงตัว และนำท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ่น และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาตินอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ และอิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว

Day 5 : ออกเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,999 - W/L
02 – 06 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 20,999 -
03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
06 – 10 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
07 – 11 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
08 – 12 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 -
09 – 13 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999 -
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
13 – 17 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
14 – 18 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
15 – 19 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 -
16 – 20 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 20,999 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
20 – 24 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
21 – 25 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
22 – 26 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 -
23 – 27 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 20,999 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
28 มิ.ย – 02 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,999 -
29 มิ.ย – 03 ก.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,999 -
01 – 05 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,999 -
02 – 06 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 29,999 -
03 – 07 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 29,999 -
04 – 08 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 29,999 -
05 – 09 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 29,999 -
08 – 12 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,999 -
09 – 13 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน