ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18322
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด บ่อน้ำสีฟ้า สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนโอโดริ พาร์ค by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
P37-TG : Pro Hokkaido Sapporo BY TG

6 วัน 4 คืน

เที่ยวครบทุกวันไม่มีฟรีเดย์ พักอาซาฮิคาวะ 2 คืน พักในเมืองซับโปโรติดแหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1:คณะพร้อมกันณสนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

Day 2:เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่เกาะฮอกไกโดนำท่านเดินทางสู่อะซาฮิกาวะเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาะฮอกไกโดนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านราเมงนำท่านชมสวนสัตว์อะซาฮิยามะเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะไฮไลท์ได้แก่อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวินให้ท่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองบริเวณช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ

Day 3:เดินทางสู่เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวียดอกพิทูเนียหรือดอกแมร์รี่โกลด์จากนั้นเดินทางสู่สวนชิคิไซโนะโอกะเดินทางสู่สระอะโออิเคะเข้าสู่เมืองไฮไลท์!!!ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไปจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่นำท่านเข้าชมฟาร์มโทมิตะ)เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดชมโรงงานชีสฟูราโน่นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮิคาว่าช้อปปิ้งณอิออนทาวน์

Day 4:นำท่านเดินทางสู่โรงงานชอคโกแลตISHIYAเป็นโรงงานที่ผลิตชอคโกแลตนำท่านชมคลองโอตารุสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุนำท่านเดินเล่นถนนซาไกมาจิชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัยเช่นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้วชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชินำท่านสู่JTCDUTYFREEให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีเช่นเสื้อผ้าน้ำหอม

Day 5:นำท่านชมอดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโดนำท่านชมหอนาฬิกาประจำเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาโจไกนำท่านเดินทางสู่MITSUIOUTLETPARKเดินเล่นชมเมืองที่ย่านซูซูกิโนะ

Day 6:นำทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 07 ก.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 42,999
23 – 28 ก.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 42,666

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน

 • ต.ค - พ.ย 2018
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿41,999
 • ธ.ค 2018
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿41,999
 • มิ.ย - ส.ค 2019
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿41,999