ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18294
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ปราสาทฮิโรชิม่า ชมดอกวิสทีเรีย by Nok Air 5 วัน 3 คืน
SJHO-1 : ฮิโรชิม่า โอซาก้า เกียวโต เช็คอิน มรดกโลกศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

5 วัน 3 คืน

ฮิโรชิม่า โอซาก้า เกียวโต เช็คอิน มรดกโลกศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เหินฟ้าสู่ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งที่ มิตซุยพรีเมี่ยม เอาท์เล็ตพาร์คคุระชิกิ (MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอคายาม่า นำท่านแวะชมความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ สวนดอกไม้ฟูจิปาร์ค นำท่านเยี่ยมชมตำนาน 400 ปีที่ ปราสาทฮิเมจิ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นและ ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก มุ่งหน้าสู่ เมืองโอซาก้า

Day 3 : ชมการแสดงโชว์สุดพิเศษจาก เกียวโตซามูไร บอยส์ เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงาม สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดังมากๆของที่นี่ ด้วย ให้ท่านได้ขอพรเทพเจ้ากันที่ ศาลเจ้าโนโนมิยะ ให้ท่านช้อปปิ้งที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE เดินทางสู่ ห้างโดทงพลาซ่า (ตึกซูโม่) จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า หรือเลือกซื้้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมรถรับ-ส่ง (รับเวลา 17.00น.)

Day 4 : นำท่านเดินทางโดย ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสด เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เดินทางสู่ ปราสาทฮิโรชิม่า นำท่านเยี่ยมชม โดมปรมาณู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก 'โดมระเบิดปรมาณู'

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 13 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,777 -
16 – 20 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,777 -
23 – 27 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,777 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน