ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร หุบเขานรกจิโกกุดานิ ชิบะซากุระ ทุ่งทิวลิป by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
CTS16 : Hokkaido Go Pink BY XJ

5 วัน 3 คืน

ตระการตา 2 สวนดอกไม้สุดฟินส์ ทิวลิป&พิงค์มอส ฟรี! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร โรงงานชื่อคโกแลต มิตซุย เอ้าท์เล็ท หุบเขานรก จิโกคุดานิ จุดชมวิวทะลสาบโทยะ คลองโอตรุ ข้อปปิ้ง ทานุทิโคจิ
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ให้ท่านได้กราบไหว้และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆ หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านสู่ มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวไซโล เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นำท่านชิมผลิตภัณฑ์นมวัวจากร้านดัง Milk-Kobo อยู่ในฟาร์ม Takahashi และเลือกซื้อสินค้า นำท่านชม
ชิบะซากุระ หรือ ดอกพิ้งค์มอส ที่สวนมิชิมะ นำท่านสู่ เมืองโอตารุ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Day 4 : นำท่านช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE นำท่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ ชมหอนาฬิกาซัปโปโร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมาย นำท่านชมทุ่งทิวลิป ที่ Takino Susuran Park อยู่ในสวนรัฐบาลในเมืองซัปโปโร หลังซากุระร่วงโรย ที่นี่จะจัดเทศกาลทิวลิป และดอกซูซูรันบานทุกๆปี นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ นำท่านขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ Noria Ferris Wheel ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวทิวทัศน์ของเมืองยามค่ำคืน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน