ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ศาลเจ้าเนซุ วัดอาซากุส ะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ by Scoot 5 วัน 3 คืน
NRT32 : Tokyo Pinkmoss ชมพูพริ้งค์ BY TR

5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาชากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ อาราจุกุ วัดอาชากุสะ ศาลเจ้าเนชุ เสาโทโรอิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 Odaiba Drivercity ตลาดปลาชึกิจิ สวนอุเอโนะ
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิน SCOOT

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแนซุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในโตเกียว ภายในศาลเจ้านั้น มีต้น Kaya ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นชื่อในด้านการขอพรเรื่องความรัก และนำท่านชมวัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ต่อด้วยชอปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

Day 3 :นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ
มีความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย บนภูเขาไฟฟูจิ ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร และชมพิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวขอ ภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี และนำท่านเดินทางสู่ ย่านห้างโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว มีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ ที่นี่ถือเป็นจุด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4 : นำท่านสู่ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว และเดินทางสู่ ย่านอุเอะโนะ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น มาออกกำลังกายใช้ชีวิตกัน มอบอากาศบริสุทธิ์และยังเป็นพื้นที่หลบภัยจากความวุ่นวายภายนอก ต่อด้วยนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย

Day 5 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน