ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ศาลเจ้าเนซุ วัดอาซากุส ะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ by Scoot 5 วัน 3 คืน
NRT32 : Tokyo Pinkmoss ชมพูพริ้งค์ BY TR

5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาชากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ อาราจุกุ วัดอาชากุสะ ศาลเจ้าเนชุ เสาโทโรอิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 Odaiba Drivercity ตลาดปลาชึกิจิ สวนอุเอโนะ
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิน SCOOT

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแนซุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในโตเกียว ภายในศาลเจ้านั้น มีต้น Kaya ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นชื่อในด้านการขอพรเรื่องความรัก และนำท่านชมวัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ต่อด้วยชอปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

Day 3 :นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ
มีความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย บนภูเขาไฟฟูจิ ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร และชมพิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวขอ ภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี และนำท่านเดินทางสู่ ย่านห้างโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว มีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ ที่นี่ถือเป็นจุด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4 : นำท่านสู่ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว และเดินทางสู่ ย่านอุเอะโนะ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น มาออกกำลังกายใช้ชีวิตกัน มอบอากาศบริสุทธิ์และยังเป็นพื้นที่หลบภัยจากความวุ่นวายภายนอก ต่อด้วยนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย

Day 5 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 11 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,999 -
08 – 12 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,999 -
09 – 13 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 25,999 -
10 – 14 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
12 – 16 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999 -
13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
14 – 18 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
16 – 20 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,999 -
17 – 21 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
19 – 23 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999 -
20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
21 – 25 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
23 – 27 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,999 -
24 – 28 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999 -
26 – 30 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999 -
27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 21,999 -
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 21,999 -
03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,999 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,999 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,999 -
06 – 10 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 20,999 -
11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 20,999 -
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,999 -
13 – 17 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 20,999 -
18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 20,999 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,999 -
20 – 24 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 20,999 -
25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 20,999 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,999 -
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน