ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอส ศาลเจ้าฮิกาวะ วัดอาซากุสะ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
NRT33 : Tokyo Pinkmoss ยืน1 BY SL

5 วัน 3 คืน

ชมความงามเทศกาลพิงค์มอส ประจำปี! ขอพรศาลเจ้าแห่งความรัก ฮิคาวะ-ช้อปปิ้ง ชินจุกุ วัดอาชากุสะ เมืองเก่าคาวาโทเอะ ช้อปปิ้งย่านดัง ชินจุกุ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โกเท็มะอาท์เล็ท กูเขาไฟฟูจิชั้น 5
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำทุกท่าน ขอพรเรื่องความรัก ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ ซึ่งว่ากันว่าสร้างขึ้นมา ราว 1500 ปี โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่

Day 3 : PINKMOSS PARK FESTIVEL 2020 สัมผัสกับความงามเทศกาลที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพูสวยสด นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 09 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,999 -
06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 -
07 – 11 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999 -
08 – 12 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 -
09 – 13 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
10 – 14 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 -
11 – 15 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,999 -
12 – 16 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 19,999 -
13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,999 -
14 – 18 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,999 -
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999 -
16 – 20 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,999 -
17 – 21 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 -
18 – 22 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,999 -
19 – 23 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 19,999 -
20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,999 -
21 – 25 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,999 -
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999 -
23 – 27 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,999 -
24 – 28 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 -
25 – 29 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,999 -
26 – 30 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 19,999 -
27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,999 -
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,999 -
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999 -
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 19,999 -
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 -
01 – 05 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,999 -
02 – 06 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 18,999 -
03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,999 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 21,999 -
05 – 09 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,999 -
06 – 10 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,999 -
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,999 -
11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,999 -
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,999 -
13 – 17 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,999 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,999 -
18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,999 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,999 -
20 – 24 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,999 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,999 -
25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,999 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,999 -
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 18,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน