ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอส ศาลเจ้าฮิกาวะ วัดอาซากุสะ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
NRT33 : Tokyo Pinkmoss ยืน1 BY SL

5 วัน 3 คืน

ชมความงามเทศกาลพิงค์มอส ประจำปี! ขอพรศาลเจ้าแห่งความรัก ฮิคาวะ-ช้อปปิ้ง ชินจุกุ วัดอาชากุสะ เมืองเก่าคาวาโทเอะ ช้อปปิ้งย่านดัง ชินจุกุ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โกเท็มะอาท์เล็ท กูเขาไฟฟูจิชั้น 5
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำทุกท่าน ขอพรเรื่องความรัก ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ ซึ่งว่ากันว่าสร้างขึ้นมา ราว 1500 ปี โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่

Day 3 : PINKMOSS PARK FESTIVEL 2020 สัมผัสกับความงามเทศกาลที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพูสวยสด นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน