ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด คิโรโระ คลองโอตารุ ภูเขาไฟโชวะชินซัง สกีรีสอร์ท by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Oh!! My God Hokkaido Kiroro Ski Resort BY XW

5 วัน 3 คืน

อาบน้ำแร่ออนเซน พักหรู..สกีรีสอร์ท #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด Day 2 : สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ Day 3 : ลานสกี คิโรโระ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้าโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้- ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B Day 5 : ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน