ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ สวนหมีโชวะชินซัง อุทยานโมอาย by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
ZHOK35 : ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าหิมะหรรษา] BY XW

6 วัน 4 คืน

เต็มอิ่มฟินจุกๆ ลานกิจกรมมหิมะ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ไม่พลาดช้อปปิ้งย่านฮิตทานุกิโคจิ
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

Day 2 : เหิรฟ้าสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ เลือกชมสินค้ามากมาย กับถนนซาไกมาชิ

Day 3 : นำท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ” นำท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก จากนั้นนำทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ) เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะ จากนั้นนำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ

Day 4 : นำท่านชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก นำท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต

Day 5 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


Day 6 : นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน