ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุวัดกาบาเอ เจดีย์ชเวมอดอ by Myanmar Airways 3 วัน 2 คืน
ZRGN05 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก บุญสุขใจ] BY 8M

3 วัน 2 คืน

ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักอินทร์แขวน 1 คืน พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ชาบูหมู เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง เป็นพระราชวังแห่งเมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย นำท่านขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาทีเท่านั้น

Day 2 : เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน นำท่านเข้าสู่ วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีอายุกว่า 500 ปี นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า

Day 3 : นำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดีย์คาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม สูง 34 เมตร จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะขอพรจาก นัตโบโบจี หรือ เทพทันใจ จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด ท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน