ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น คิโรโระสกีรีสอร์ท สวนหมีโชวะชินซัง คลองโอตารุ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
ZHOK33 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าคิโรโระ สโนว์เวิลด์ EP.2] BY XW

5 วัน 3 คืน

โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนชาไกมาชิ สกีรีสอร์ท โนโบรีเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินชัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ชอปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตะมะไดบุตสี ตลาดปลาชัปโปโร มิตซุยเอาท์เล็ต ดิวตี้ฟรี
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

Day 2 : เหิรฟ้าสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร ที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย กับถนนซาไกมาชิ

Day 3 : ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก จากนั้นนำทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน นำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุ่ใกล้กับสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร

Day 4 : นำท่านชม อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE

Day 5 : นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนำทุกท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น คิโรโระสกีรีสอร์ท อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน