ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟาร์มหมีสีน้ำตาล คลองโอตารุ เนินเขาพระพุทธเจ้า by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
HOK-08 : Moment Of Hakodate โนโบริเบทสี ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร BY TG

6 วัน 4 คืน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ป้อมดาวโกะเรียวดาคุ(ลิฟต์) ยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ภูเขาไฟอุส(กระเช้า) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแล็ต เจอาร์ ทาวเวอร์ เนินเขาพระพุทธเจ้า ศาลเจ้าซัปโปร ทำเบียบรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

Day 2 : ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชม “บ่อโคลนเดือด” นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกดาเตะ” ... จากนั้นนำท่านสู่ “ป้อมดาวโกะเรียวคาคุ” เป็นป้อมรูปดาวห้าแฉกที่สร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่ผู้ที่เสียสละต่อสู้เพื่อเกาะฮอกไกโด สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาฮาโกดาเตะ” โดยรถบัส ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” นำเดินชมย่าน “โกดังอิฐแดง” นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถโดยการนั่งกระเช้าขึ้นชม “ภูเขาไฟอุสุ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา จากนั้นนำท่านชม “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น

Day 4 : นำท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยม จากนั้นนำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด จากนั้นนำท่านสู่ “JR TOWER” เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด จากนั้นนำท่านชม “ทำเนียบรัฐบาลเก่า” สมควรแก่เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ซูซูกิโนะ” แหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟาร์มหมีสีน้ำตาล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน