ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กำแพงหิมะ สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ ปราสาทมัตสึโมโต้ ออนเซ็น by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ789 : Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ BY XJ

6 วัน 4 คืน

ทัวร์นาโกย่า กำแพงหิมะ ชิซูโอกะ มัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน กุโจ 1 คืน นาโกย่า 1 คืน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของดอกไม้ประจำฤดูกาล นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี ศาลเจ้านี้มีเสาโทริอิลอยน้ำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้จากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นำท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค Oishi Park จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 5 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างอิออนมอล์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นําท่านชมเขื่อนคุโรเบะ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า ให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน SNOW WALL นำท่านเข้าที่พักย่านกุโจ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอินุยามะ ชมศาลเจ้าซังโกะอินาริ ที่น่าสนใจอีกอย่างของศาลเจ้าแห่งนี้คือแผ่นไม้รูปหัวใจสีชมพู ชมย่านโจกะมะชิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เดินทางไป วัดโอสุคันนอน จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งย่านซากาเอะ นาโกย่าเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งร้านอาหารมากมาย ถือย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน