ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อุโมงค์กู๋จี โบสถ์นอร์ทเตอร์ดัม คาเฟ่อพาร์ทเมนท์ by Nok Air 1 วัน
SGN-002 : Vietnam เวียดนามใต้ วันเดียวเที่ยวนครโอจิมินห์ BY DD

1 วัน

สู่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เวียดนาม “อุโมงค์กู๋จี” สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 โฮจิมินห์ โบสถ์ที่งดงามที่สุดของเวียดนาม“โบสถ์นอร์ทเตอร์ดัม” l ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ➴ CHECK IN ถนนคนเดิน l คาเฟ่อพาร์ทเม้นท์ l ช้อปปิ้งของฝาก“ตลาดเบนถัน” เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
Day 1 : ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เตินเซินเยิด นำท่านเดินทางสู่ อำเภอกู๋จี เป็นอำเภอในนครโฮจิมินห์ (เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม นำท่านเข้าสู่ อุโมงค์กู๋จี (Củ Chi tunnels) นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โฮจิมินห์ ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถและผ่านชมวิถีชาวบ้าน จนเดินทางถึงเมืองโฮจิมินห์ นำท่านเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ นำท่านสู่ ถนนคนเดิน เพื่อชม คาเฟ่อพาร์ทเมนท์ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน หรือ ตลาดเบนแถ่งห์ เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจินมินห์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน