แพ็คเกจทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด ปราสาทโพนคร 5 วัน 4 คืน
Vietnam 2 Town 2 Golf Cort ญาจาง ดาลัด

5 วัน 4 คืน

พัก 5 ดาวทุกคืน ตีกอล์์ฟ 18 หลุม สวนสนุก Vin Wonder #เที่ยวเวียดนามใต้

Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ– Vinwonder Nha Trang - เมืองญาจาง -วัดLong Son- ปราสาทโพนคร - โบสถ์หินนาตรัง
Day 2 : ดาลัด – สนามกอล์ฟ Sam Tuyen Lam Golf Club
Day 3 : สนามกอล์ฟ Dalat Palace Golf Club - Semten Hils- ตลาดดาลัด 
Day 4 : สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - พระราชวังบ๋าวได๋– วัด Thien Vien Truc Lam – Check in Coffee Bali Sky Gate - ญาจาง - ตลาดคนเดิน 
Day 5 :
ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ - กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน