ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18230
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ ชมดอกทิวลิป บ่อน้ำร้อนสีฟ้า หมู่บ้านยุฟุอิน ออนเซ็น by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP77(B)-SL : Pro Spring Season Fukuoka Beppu BY SL

5 วัน 3 คืน

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมดอกทิวลิป หรือ ซากุระ หรือ นีโมฟีล่าสีฟ้า ณ สวน Uminakamichi Seaside Park หมู่บ้านยุฟุอิน ชมสวนดอกไม้ นาโนะฮานะ + ซากุระ ชมบ่อน้ำร้อนสีฟ้า จิโกกุเมกุริ เมืองเบปปุ สักการะ วัดพระใหญ่ ฟุกุโอกะ วัดโทโชจิ พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน / อิสระฟรีเดย์เต็มวัน #มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ และถัดไปอีกอย่าง ถนนคนเดินคาวาบาตะ ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ เดินทางสู่ ยูฟุอิน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่จะมีทั้ง ดอกซากุระบนต้นไม้ และดอกเรปซีดสีเหลือง เดินชม หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป นำท่านเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ นำท่านชม ยูมิ จิโกกุ ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ำพุร้อนที่มีลักษณะของบ่อที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูเมะทาวน์

Day 3 : นำท่านเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต จากนั้นนำท่านไปยัง สวนริมทะเลยูมิโนนะ จุดชมซากุระที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของเมืองฟูกุโอกะ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดโทโชจิ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน เป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ออกเดินทาง เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,999 - W/L
02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,999 -
03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,999 - W/L
04 – 08 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 28,999 -
05 – 09 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 28,999 - W/L
07 – 11 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 24,999 -
08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,999 -
09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,999 - W/L
10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 29,999 - W/L
11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 29,999 -
12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 29,999 - W/L
13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 29,999 -
14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 28,999 - W/L
16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,999 -
17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 -
18 – 22 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 -
21 – 25 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999 -
22 – 26 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,999 -
23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,999 -
24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน