ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ ชมดอกทิวลิป บ่อน้ำร้อนสีฟ้า หมู่บ้านยุฟุอิน ออนเซ็น by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP77(B)-SL : Pro Spring Season Fukuoka Beppu BY SL

5 วัน 3 คืน

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมดอกทิวลิป หรือ ซากุระ หรือ นีโมฟีล่าสีฟ้า ณ สวน Uminakamichi Seaside Park หมู่บ้านยุฟุอิน ชมสวนดอกไม้ นาโนะฮานะ + ซากุระ ชมบ่อน้ำร้อนสีฟ้า จิโกกุเมกุริ เมืองเบปปุ สักการะ วัดพระใหญ่ ฟุกุโอกะ วัดโทโชจิ พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน / อิสระฟรีเดย์เต็มวัน #มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ และถัดไปอีกอย่าง ถนนคนเดินคาวาบาตะ ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ เดินทางสู่ ยูฟุอิน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่จะมีทั้ง ดอกซากุระบนต้นไม้ และดอกเรปซีดสีเหลือง เดินชม หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป นำท่านเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ นำท่านชม ยูมิ จิโกกุ ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ำพุร้อนที่มีลักษณะของบ่อที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูเมะทาวน์

Day 3 : นำท่านเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต จากนั้นนำท่านไปยัง สวนริมทะเลยูมิโนนะ จุดชมซากุระที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของเมืองฟูกุโอกะ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดโทโชจิ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน เป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ออกเดินทาง เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน