ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมซากุระ สวนสนุกฟูจิคิว ภูเขาไฟฟูจิ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
NRT29 : Tokyo Sakura ยืน1 BY SL

5 วัน 3 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่นเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสวนสาธารณะอุเอโนะ เทศกาลชมซากุระ นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว นำท่านไปโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 นำท่านไปยัง พิพิธภัฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก'Fuji Q High Land' สวนสนุกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ตื่นเต้นเร้าใจ เดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ นำท่านช็อปปิ้งร้านค้ายอดนิยมของคนไทยและชาวต่างวชาติ ร้านนี้มีชื่อเต็มๆว่า ดองกิโฮเตะ

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

Day 5 :นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน