ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ลานสกีชิคิไซ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
CTS14 : Hokkaido ยืน 1 BY XW

5 วัน 3 คืน

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อาซาฮิกาว่า–ลานสกีชิคิไซ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ดิวตี้ฟรี – ถนนทานุกิ – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก#มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ นำท่านเดินทางสู่เมือง อาซาฮิกาว่า (Asahikawa)

Day 3 : นำท่านสูลานสกีชิคิไซพาโนราม่าที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

Day 5 : เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้า หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ลานสกีชิคิไซ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน