ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวีบดนามใต้ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทะเลทราย ชมลำธารนางฟ้า by VietJet Air 5 วัน 4 คืน
VH25101 : เชียงใหม่-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ BY VJ

5 วัน 4 คืน

“ดินเนอร์บนเรือพร้อมชมวิวแม่น้ำไซ่ง่อน” สัมผัสทะเลทรายขาว/ทะเลทรายแดงที่กว้างใหญ่ ชมลำธารนางฟ้า / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก นั่งกระเช้า สนุกกับบังคับรถราง ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองและช้อปปิ้งถนนคนเดิน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามเย็นของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ สนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที่บรรเลงเพลง

Day 2 : นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเลและเมืองทะเลทราย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม มีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดาลัด เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุด นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

Day 4 : นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม นำคณะเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ เมื่อเดินทางถึงโฮจิมินห์ ให้ท่าน ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน อาทิ กาแฟ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องไม้ ของใช้

Day 5 : เดินทางสู่สนามบินเมืองโฮจิมินห์ เตรียมตัวเดินทางสู่เชียงใหม่ เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ ถึงสนามบินเชียงใหม่

ทัวร์เวียดนาม เวีบดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน