ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ ชิราคาวาโกะ ชมเทศกาลแสงสี ปราสาททองคินคะคุจิ by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
Komatsu Kanazawa Osaka Premium Charter 4 (Freeday) BY TG

6 วัน 4 คืน

บินตรงลงโคมัตสึโดยสายการบินไทยพรีเมี่ยมเซอร์วิส ไฮไลท์!!ชมเทศกาลแสงสีณNabananoSatoอุโมงค์ไฟสุดอลังการ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่าซันมาชิซูจิและหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เยือนผาโทจินโบผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ ชมสวนเคนโรคุเอ็น1ใน3สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า ปราสาททองคินคะคุจิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ!!โชว์ซามูไรรูปหล่อแห่งเมืองเกียวโต ช้อปปิ้งจุใจอิสระฟรีเดย์หนึ่งวันเต็มสำหรับสายช้อปปิ้ง หรือสายสวนสนุกที่มีเวลาทั้งวันณUniversalStudioJapan Free!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการ
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ไฮไลท์!! ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ และ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือน ผาโทจินโบ ผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ
ชมสวนเคนโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า
ปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเฮอัน
พิเศษ!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต
ช้อปปิ้งจุใจ อิสระฟรีเดย์หนึ่งวันเต็ม สำหรับสายช้อปปิ้ง
หรือ สายสวนสนุก ที่มีเวลาทั้งวัน ณ Universal Studio Japan
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน