ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลต คลองโอตารุ ทานุกิโคจิ by Air Asia X 4 วัน 2 คืน
HJH-XJ42-A02 : Happy Hokkaido Slow Life BY XJ

4 วัน 2 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นำท่านสู่ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิโคอิบิโตะ เดินทาง ตลาดโจไก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดโจไง” เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร จากนั่นเดินทางสู่ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร

Day 4 : ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน