ทัวร์ สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว ตึกมารีน่าเบย์ แซนด์ by Jetstar 3 วัน 2 คืน
Singapore Enrich BY 3K

3 วัน 2 คืน

บินไฟต์เช้า กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด #มีวันอิสระ #พัก4ดาว
Day 1 : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY “มารีน่า เบย์ แซนด์” รี ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light

Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ OptionB: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

Day 3 : • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว จากนั้นนำท่านชม สวนป้อมปราการ แคนนิง รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า
พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เดินทางสู่สนามบินชางกี ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน