ทัวร์ ญี่ปุ่น


รหัสโปรแกรม : 18204
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ ปราสาทโอซาก้า by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ792 : โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ BY XJ

5 วัน 3 คืนDay 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่เมืองนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า นำท่านไปชมวัดโทไดจิ Todaiji เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเบ นำท่านไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินเซไก Shinsekai เป็นเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า

Day 3 : นำท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะได้ชมสีสันของใบไม้ที่สวยงาม นำทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่ นำท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน จากนั้นนำท่านชมโชว์ซามูไร เกียวโต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 FULL
27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 FULL
03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 FULL
10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
24 – 28 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
03 – 07 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,888 -
08 – 12 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
18 – 22 ก.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,888 -
22 – 26 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
24 – 28 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
29 ก.ค – 02 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
05 – 09 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
08 – 12 ส.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888 -
19 – 23 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
26 – 30 ส.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
02 – 06 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
09 – 13 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 -
16 – 20 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
23 – 27 ก.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888
30 ก.ย – 04 ต.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888
03 – 07 ต.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888
07 – 11 ต.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888
09 – 13 ต.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 24,888
10 – 14 ต.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888
14 – 18 ต.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888
17 – 21 ต.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888
21 – 25 ต.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,888
22 – 26 ต.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,888
24 – 28 ต.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888
28 ต.ค – 01 พ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน