ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เนินทรายทตโทริ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทโอซาก้า ซากุระ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP24-SL : Pro Sakura Osaka Tottori Kyoto Nara BY SL

4 วัน 3 คืน

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระบานสะพรั่ง รอบปราสาทฮิเมจิ ชมซากุระ ณ สวนร่องรอยปราสาทชิคาโนะ เมืองทตโทริ สัมผัสบรรยากาศทะเลทราย ณ เนินทรายทตโทริ ชมซากุระ ณ สวนยาวาระกิ เมืองคาเมโอกะ ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ + สวนซากุระปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ พร้อมให้อาหารน้องกวาง ณ สวนกวางเมืองนารา WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 :คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ประเทศญี่ปุ่น คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo ภายในสวนมีซากุระ 9 สายพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุด สวยที่สุด และมีผู้เข้าชมมากที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางยัง สวนร่องรอยปราสาทชิคาโนะ นำท่านเดินทางยัง เนินทรายทตโทริ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองทตโตริ ด้วยความที่เป็นเนินทรายที่มีขนาดใหญ่

Day 3 : นำท่านสู่ แหล่งชมซากุระขึ้นชื่ออันดับ 1 ในคาเมโอกะ Kameoka Yawaragi-no-michi Sakura Park ที่นี่มีการปลูกต้นซากุระเอาไว้กว่า 1,500 ต้น รวม 30 สายพันธุ์ นำท่านเดินทางยัง ศาลเจ้าเฮอัน นำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเอง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา สวนกวาง ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งเมืองนาราที่ต้องมาปักหมุดให้ได้ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า บริเวณปราสาทโอซาก้า มีจุดชมซากุระมากมายไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า สวนปราสาทโอซาก้า นำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซออกเดินทางกลับ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน