ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เนินทรายทตโทริ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทโอซาก้า ซากุระ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP24-SL : Pro Sakura Osaka Tottori Kyoto Nara BY SL

4 วัน 3 คืน

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระบานสะพรั่ง รอบปราสาทฮิเมจิ ชมซากุระ ณ สวนร่องรอยปราสาทชิคาโนะ เมืองทตโทริ สัมผัสบรรยากาศทะเลทราย ณ เนินทรายทตโทริ ชมซากุระ ณ สวนยาวาระกิ เมืองคาเมโอกะ ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ + สวนซากุระปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ พร้อมให้อาหารน้องกวาง ณ สวนกวางเมืองนารา WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 :คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ประเทศญี่ปุ่น คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo ภายในสวนมีซากุระ 9 สายพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุด สวยที่สุด และมีผู้เข้าชมมากที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางยัง สวนร่องรอยปราสาทชิคาโนะ นำท่านเดินทางยัง เนินทรายทตโทริ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองทตโตริ ด้วยความที่เป็นเนินทรายที่มีขนาดใหญ่

Day 3 : นำท่านสู่ แหล่งชมซากุระขึ้นชื่ออันดับ 1 ในคาเมโอกะ Kameoka Yawaragi-no-michi Sakura Park ที่นี่มีการปลูกต้นซากุระเอาไว้กว่า 1,500 ต้น รวม 30 สายพันธุ์ นำท่านเดินทางยัง ศาลเจ้าเฮอัน นำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเอง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา สวนกวาง ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งเมืองนาราที่ต้องมาปักหมุดให้ได้ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า บริเวณปราสาทโอซาก้า มีจุดชมซากุระมากมายไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า สวนปราสาทโอซาก้า นำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซออกเดินทางกลับ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 07 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 28,999 - W/L
09 – 12 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 25,999 -
11 – 14 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 31,999 -
13 – 16 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 31,999 -
16 – 19 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
18 – 21 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 24,999 -
20 – 23 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
23 – 26 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
25 – 28 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 23,999 -
27 – 30 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
30 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 28,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน