ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โตเกียว ทาคายาม่า โทยาม่า ชิซูโกกะ ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ by THAI Airways 6 วัน 3 คืน
CHU01-2 : Snow Wall Pinkmoss BY TG

6 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” นำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ เดินทางสู่ถนนซันมาชิซูจิ ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่างๆมากมาย

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทางเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)
เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ทาเทยาม่า...นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 ซึ่งใช้เป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีดำทั้งหลังและส่วนของหลังคาก็ดูคล้ายๆกับอีกาที่กำลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาดำ นั่นเอง
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
พิเศษ…บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ในการอาหารมื้อเย็น

Day 4 : นำท่านเที่ยวชมทุ่งพิ้งค์มอส หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura ที่จะเบ่งบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานปกคลุมพื้นดินเป็นทุ่งกว้างดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกจะบานและดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คำว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้านั่นเอง นำท่านเที่ยวชม เทศกาลดอกทิวลิป ณ “สวนกรินปะ” ดื่มด่ำไปกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 25 แสนต้น กว่า 150 สายพันธุ์ โดยมีฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิสวยงามอลังการ ที่นี่นอกจากจะมีดอกไม้ให้ชมแล้ว ยังมีโซนเครื่องเล่นมากมาย เหมาะมากสำหรับการมาเป็นครอบครัว สวนแห่งนี้เที่ยวได้ตลอดปี ซึ่งช่วงเวลาที่จัดงานทิวลิปก็จะเป็นช่วงปลายเมษายนถึงพฤษภาคม อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เพื่อนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ “ตรอกอะเมโยโกะ” เป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีราคาถูกของเอเชียที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ นำท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น้ำสุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ นำท่านช้อปปิ้งยัง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่นี่ที่เดียว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

Day 6 : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน