ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมบ่อน้ำสีฟ้า ศาลเจ้าฮอกไกโด หมู่บ้านราเมง by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ191 Hokkaido Ski Asakikawa ซุปตาร์ ไฟไหม้ ฉบับพิเศษ BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Day 2 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย Day 3 : ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ชิคิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาว่า Day 4 : ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร Day 5 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน