ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ปราสาทมัตซึโมโต้ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ตลาดปลาซึกิจิ by JAPAN AIRLINES 7 วัน 4 คืน
B2B0406 : Tokyo Fuji Kusatsu BY JL

7 วัน 4 คืน

Day 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : สนามบินฮาเนดะ –ทากาซากิ-กิจกรรมวาดตุ๊กตาดารุมะ-สักการะเจ้าแม่กวนอิม-เมืองคุสัทซึ หนึ่งในแหล่งอนเซนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ทั้งปริมานน้ำแร่ในธรรมชาติที่มีปริมาณมากและคุณสมบัติรักษาโรคภัยต่างๆ บำรุงสุขภาพ -พิธีกวนน้ำแร่ออนเซนยูโมมิ-ชมยูบาทาเกะเป็นสัญลักษณ์ใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมายความว่า “ทุ่งน้ำร้อน” ซึ่งมีการส่งออกน้ำประมาณ 5,000 ลิตรต่อนาทีถนนไซโนะคาวาระ-แช่ออนเซน

Day 3 : ภูเขาโอนิโอชิดาชิ ชิ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ ( ยังเป็นภูเขาไฟที่ครุกรุ่นอยู่และมีโอกาสเกิดการปะทุได้ มีความสูงถึง 2,565 เมตร -ช้อปปิ้งคารุอิซาว่า เอ้าท์เลทที่รวบรวมร้านแบรนเนมชื่อดังมากมาย -เมืองมัตซึโมโต้-ปราสาทมัตซึโมโต้แช่ออนเซน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 -ขาปูยักษ์

Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ -หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี -เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day 5 : อิสระช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจในโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์
ช้อปปิ้งชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว สัญลักษณ์ของย่านนี้ก็คือ ห้าแยกข้ามถนนขนาดใหญ่ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ คือแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคแห่งหนึ่งของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นในโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด

Day 6 : ตลาดปลาซึกิจิ ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนปลาและสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโตเกียว นอกจากคุณจะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่บางชนิดอาจไม่เคยเห็นจากที่ไหน -ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งทาเคชิตะ-ฮาราจูกุ คือแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคแห่งหนึ่งของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นในโตเกียว -โอโมเตะซานโดะ
ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ

Day 7 : เดินทางกลับจากสนามบินฮาเนดะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน