ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พระใหญ่แห่งคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค วัดอาซากุสะ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP12 : Pro Tokyo Fuji Sakura BY SL

5 วัน 3 คืน

พระใหญ่แห่งคามาคุระ-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว สวนอุเอโนะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซากุสะ-พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล (ชมภายนอก)-ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ- Duty free - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #พัก4ดาว (2คืน)
Day 1 : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง

Day 2 : สนามบินนาริตะ-พระใหญ่แห่งคามาคุระ ประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของเมืองคามาคุระทีเดียวล่ะค่ะ โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น -พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเอง

Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น
ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ -โอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ -โตเกียว-สวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น -ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์

Day 4 : วัดอาซากุสะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์
-พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมภายนอก) นับว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวมีทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่น - ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า - มิตซุยเอ้าท์เลต

Day 5 : เดินทางกลับสนามบินนาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน