ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซับโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ สกีรีสอร์ท บ่อน้ำสีฟ้า แช่ออนเซ็น by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
XW889 : Hokkaido So Good ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ BY XW

6 วัน 4 คืน

#พัก อาชาฮิคาวะ 1 คืน คิโระสกิรีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน เมนูพิศษ : บุฟฟต์ขาปูยักษ์ + ษาบูหมู่ไม่อัน! - หมู่บ้านกพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อาซาฮิควา - หมู่บ้านรามง - ห้างAeon Mall - พิพิธกัณฑ์โอะโตโกยาม่สาเก - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - พ้นชม Patchwork Road - ร้นดิวตี้ฟรี - คลองโอตารู - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารู - คาฟคิตตี้ - โรงงานชื่อคโกแลตอิยะ - นินพระพุทธเจ้ - มิตซุยเอาทัลิตพาร์ค - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาพิก - สวนโอโดริ
Day 1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน NokScoot (XW)

Day 2 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย สร้างเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารัก นิงเกิ้ลเทอเรส - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง รวบรวมร้านราเมนชื่อดัง - ห้างAeon Mall

Day 3 พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – บิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอย่บูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” – บ่อน้ำสีฟ้า - ผ่านชม Patchwork Road - ร้านดิวตี้ฟรี – คิโรโระ สกีรีสอร์ท

Day 4 นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น

Day 5 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day 6 นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตะเสะ - เดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน