ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี ชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนสวรรค์สุพรรณบุรี สามชุกตลาดร้อยปี by รถตู้
GWH0604 : สุพรรณบุรี หรรษา (วันเดย์ ทริป) 1 วัน

เที่ยวภาคกลาง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนสวรรค์สุพรรณบุรี สามชุกตลาดร้อยปี อุทยานมังกรสวรรค์ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุ่มปลายักษ์
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่9ที่นั่งเดินทางสู่จ.สุพรรณบุรี
07.00น. ล้อหมุน!!ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง★★พิเศษ...บริการอาหารเช้าบนรถพร้อมน้ำดื่ม★★
09.30น. นำท่านเดินทางถึงสุ่มปลายักษ์สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดินตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ
ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือนำอาหารและสินค้าจากท้องถิ่นมาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่'ตลาดน้ำสะพานโค้ง'และ'สุ่มปลายักษ์'เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง
10.20น. นำท่านเดินทางสู่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงหรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรีบนเนื้อที่หลายร้อยไร่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด
ทั้งไม้ดอกของไทยและต่างประเทศสีสันสดสวยงามตระการตาและไม้ใบไม้ผลที่ผ่านการค้นคว้าและทำการขยายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณร้านอาหาร(มื้อที่2)
★★พิเศษ...เสิร์ฟกุ้งเผาตัวใหญ่ๆ★★
13.30น. นำท่านเที่ยวชมสามชุกตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าที่สร้างด้วยไม้เรียงติดกันอยู่ริมฝังตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน,
14.30น. นำท่านชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดั้งเดิม
15.30น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรหมู่บ้านมังกรสวรรค์และอุทยานพุทธบัญชา(พระยูไล)มหัศจรรย์งานสร้างด้วยแรงเงินและแรงศัทธาสถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคุณค่าทางประวัติศาสตร์ห้องเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจพาท่านชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งเป็นห้อง18ห้องรูปแบบแปลกตาด้วยภาพแสงสีเสียงและเทคนิกพิเศษน่าชมเป็นอย่างยิ่ง**(รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์)**
17.30น. นำท่านเดินทางสู่วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด
สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้36องค์ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลายวัดป่าเลไลยก์มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทยคือเสภาขุนช้างขุนแผนนิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ปัจจุบันวัดป่าเลไลยก์มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เย็น รับประทานอาหารเย็นณร้านอาหาร(มื้อที่3)

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน