ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี ชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนสวรรค์สุพรรณบุรี สามชุกตลาดร้อยปี by รถตู้
GWH0604 : สุพรรณบุรี หรรษา (วันเดย์ ทริป) 1 วัน

เที่ยวภาคกลาง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนสวรรค์สุพรรณบุรี สามชุกตลาดร้อยปี อุทยานมังกรสวรรค์ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุ่มปลายักษ์
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่9ที่นั่งเดินทางสู่จ.สุพรรณบุรี
07.00น. ล้อหมุน!!ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง★★พิเศษ...บริการอาหารเช้าบนรถพร้อมน้ำดื่ม★★
09.30น. นำท่านเดินทางถึงสุ่มปลายักษ์สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดินตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ
ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือนำอาหารและสินค้าจากท้องถิ่นมาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่'ตลาดน้ำสะพานโค้ง'และ'สุ่มปลายักษ์'เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง
10.20น. นำท่านเดินทางสู่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงหรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรีบนเนื้อที่หลายร้อยไร่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด
ทั้งไม้ดอกของไทยและต่างประเทศสีสันสดสวยงามตระการตาและไม้ใบไม้ผลที่ผ่านการค้นคว้าและทำการขยายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณร้านอาหาร(มื้อที่2)
★★พิเศษ...เสิร์ฟกุ้งเผาตัวใหญ่ๆ★★
13.30น. นำท่านเที่ยวชมสามชุกตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าที่สร้างด้วยไม้เรียงติดกันอยู่ริมฝังตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน,
14.30น. นำท่านชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดั้งเดิม
15.30น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรหมู่บ้านมังกรสวรรค์และอุทยานพุทธบัญชา(พระยูไล)มหัศจรรย์งานสร้างด้วยแรงเงินและแรงศัทธาสถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคุณค่าทางประวัติศาสตร์ห้องเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจพาท่านชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งเป็นห้อง18ห้องรูปแบบแปลกตาด้วยภาพแสงสีเสียงและเทคนิกพิเศษน่าชมเป็นอย่างยิ่ง**(รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์)**
17.30น. นำท่านเดินทางสู่วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด
สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้36องค์ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลายวัดป่าเลไลยก์มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทยคือเสภาขุนช้างขุนแผนนิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ปัจจุบันวัดป่าเลไลยก์มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เย็น รับประทานอาหารเย็นณร้านอาหาร(มื้อที่3)


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
3 มิ.ย. 2563 พุธ - อังคาร 2,590 FULL
6 มิ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
7 มิ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
13 มิ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
14 มิ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
20 มิ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
21 มิ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
27 มิ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
28 มิ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
4 ก.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
5 ก.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
11 ก.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
18 ก.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
19 ก.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
25 ก.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
26 ก.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
28 ก.ค. 2563 อังคาร - จันทร์ 2,590 FULL
1 ส.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
2 ส.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
8 ส.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
9 ส.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
15 ส.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
16 ส.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
22 ส.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
23 ส.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
29 ส.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
30 ส.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
5 ก.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
6 ก.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
12 ก.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
13 ก.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
19 ก.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
20 ก.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
26 ก.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
27 ก.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
3 ต.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
4 ต.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
10 ต.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
11 ต.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
13 ต.ค. 2563 อังคาร - จันทร์ 2,590 FULL
17 ต.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
18 ต.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
24 ต.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
25 ต.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
31 ต.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
1 พ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
7 พ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
8 พ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
14 พ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
15 พ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
21 พ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
22 พ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
28 พ.ย. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
29 พ.ย. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
5 ธ.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
6 ธ.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
7 ธ.ค. 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
10 ธ.ค. 2563 พฤหัส - พุธ 2,590 FULL
12 ธ.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
13 ธ.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
19 ธ.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
20 ธ.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL
26 ธ.ค. 2563 เสาร์ - ศุกร์ 2,590 FULL
27 ธ.ค. 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 2,590 FULL

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน